SEO Plugins

Plugin สำหรับทำ SEO แนะนำให้เลือกใช้แค่ 1 อันเท่านั้นครับ เดี๋ยว functions ต่างๆ จะตีกันวุ่นวาย

Cache Plugins

Plugin สำหรับใช้งานด้าน cache ควรเลือกใช้เพียงตัวเดียว แต่ถ้าหากจะใช้มากกว่า 1 อัน ควรมีความรู้เกี่ยวกับ function cache ด้านต่างๆ เพื่อใช้สนับสนุนส่งเสริมกัน

eCommerce Plugins

Minify Plugins

ตัว Jetpack Boost นี่เทพมากครับ ถ้าต้องการงานด้าน minify + บริหารจัดการการโหลด css,js script ต่างๆ ตัวนี้เอาอยู่ ตั้งค่าง่าย ปรับค่าให้เหมาะๆ การทำงานราบรื่นมาก

Plugins ความปลอดภัย

Plugins อื่นๆ

บริการ