รับแก้ไขเว็บไซต์ WordPress

Chok.Studio เริ่มใช้งาน WordPress มาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรก สามารถเขียน Plugin ใช้เองได้ เขียน Theme เอง ตรงตามมาตรฐาน WordPress Coding Standards จนเป็นผู้เชี่ยวชาญ WordPress รับแก้ปัญหา WordPress Error อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

รับแก้ไขเว็บไซต์ WordPress ทุกอาการ ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

  • Backup เว็บไซต์ที่จะทำการแก้ไข
  • หาสาเหตุของ WordPress Error
  • แก้ไขจุดที่เสียหายใน Plugin หรือ Theme

ปล. ต้องใช้ user name และ password ของ FTP จากลูกค้าเพื่อเชื่อมต่อ

ติดต่อ

โทร

บริการ