เวลาที่ใช้ Google ค้นหาข้อมูล ตรงพื้นที่โฆษณาก่อนและหลังผลการค้นหา มีบ่อยๆ ที่ใช้ Facebook Fanpage มาลงโฆษณากับ Google Ads ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ไม่ควรทำนะครับ

เพราะอะไร?

ถ้าเกิดทุกคนใช้ Facebook Fanpage มายิงโฆษณากันหมด จะไม่มีความหลากหลายของการแสดงผลซึ่งต้องมาจากหลากหลายที่มาให้เลือก Google Ads จะมองว่า Facebook เป็นเจ้าของเดียวกันหมดทุก Fanpage เช่น ถ้ามีพื้นที่ 6 ตำแหน่งสำหรับแสดงผลแล้ว Google Ads ให้แสดงได้เว็บละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น ซึ่งหน้าเว็บที่ใช้ Facebook จะได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น แต่ในความจริงมีเจ้าของ Fanpage มาขอยิง Google Ads หลายสิบคน แต่มีที่ว่างแค่ตำแหน่งเดียว ทำให้ต้องเสนอราคาให้สูงขึ้นเพื่อที่จะได้รับเลือกให้ไปแสดง ที่มาของการต้องจ่ายแพงกว่าปกติครับ คือต้องสู้ราคากันเองกับ Fanpage เจ้าอื่นด้วย

บริการ