ทำไมต้องมีเว็บไซต์ ทั้งๆ ที่ Facebook ก็ทำได้ ..ฟรีด้วย !!

ทำไมนะ 🙂